Privacy- & cookieverklaring

Via de Website van PrivacyO (hierna: Dienst) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PrivacyO (Handelsnaam van PrivayO Technologies B.V. en hierna: POT) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

POT is de Verantwoordelijke bij de gegevensverwerking, haar hosting partner de Bewerker bij de verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juni 2017.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de Dienst die u als bezoeker van onze website de mogelijkheid biedt informatie te verkrijgen over ons bedrijf PrivacyO.
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Dienst.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze Dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

E-mail

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dit naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen daarom mogelijk uw:

 • Naam
 • bedrijfsnaam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • email adres
 • telefoonnummer
 • bericht

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van uw email die u ons heeft toegestuurd of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

POT maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen/ registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief heeft verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard bewaartermijn voor logbestanden is een (1) maanden.
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Dienst gebruikmaken.

Analytics

Wij gebruik van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek.

Beveiliging

Voor het hosten van deze Website en managen van haar e-mail verkeer maakt maakt POT gebruik van de diensten van Xillion ICT Solutions BV, een Nederlands bedrijf. TOP en Xillion ICT Solutions zijn overeengekomen dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens en/of email verkeer te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met POT zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hosting

Uw Persoonsgegevens zoals verwerkt door POT worden fysiek opgeslagen in de datacentra van Xillion ICT Solutions. Deze datacentra bevinding zich in Europa en zijn daarmee ook onderworpen zijn aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of vergelijkbare lokale wetgeving..

Wijzigingen in deze privacyverklaring

POT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen via de POT-website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u e-mail verkeer heeft gehad met POT dan heeft u na schriftelijk verzoek via het daartoe op onze website ter beschikking gesteld traditionele postadres de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij zullen uw verzoek waar mogelijk doorsturen naar overige betrokkenen.

PrivayO,  handelsnaam van PrivacyO Technologies BV.
Mauritslaan 77A
6161 HS Geleen
Nederland