PrivacyO biedt een bedrijfsmatige oplossing voor die bedrijven en overheden die 24/7 aantoonbaar privacy compliant willen worden. De redenen waarom zijn divers:

  • Klanten en leveranciers worden steeds meer privacy bewust;
  • Cybercrime is een nieuwe realiteit;
  • Imagoschade is niet meer ondenkbaar;
  • Boetes/claims bij niet nakoming indrukwekkend.

Bedrijfsmatig omdat PrivacyO de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming  heeft omgezet in een Plan-Do-Check-Act cyclus