Een privacyverklaring is meer dan een privacyverklaring!

In een eerder blog heb ik geschreven over ‘het eigendom van persoonsgegevens’. Mijn conclusie was dat de AVG de betrokkenen (natuurlijke personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt) heeft gebombardeerd tot een soort ‘pseudo-eigenaar’ van zijn persoonsgegevens.

(meer…)

Lees verder Een privacyverklaring is meer dan een privacyverklaring!

Het beheren van ‘derde-partij’ risico’s

Over wie hebben we het hier eigenlijk? Als we het hebben over het mitigeren van de risico’s die verbonden zijn met het delen van persoonsgegevens met derden, dan gaat het over iedereen met wie persoonsgegevens worden gedeeld. Dit is inclusief verwerkers, leveranciers en klanten. Om met dergelijke partijen gegevens te mogen delen, verplicht art 28 AVG je als verwerkingsverantwoordelijke om verplicht drie privacy-activiteiten uit te voeren.
(meer…)

Lees verder Het beheren van ‘derde-partij’ risico’s

Informatiebeveiliging slechts 9% van de GDPR!

In deze zesde blog gaan we het hebben over de wijze waarop de GDPR verwacht dat organisaties hun persoonsgegevens technisch en organisatorisch beveiligen, een onderwerp dat vaak verward wordt met ‘privacy compliant’ zijn.

(meer…)

Lees verder Informatiebeveiliging slechts 9% van de GDPR!

Privacy & Data Protection Officers Summit Europe

Afgelopen woensdag en donderdag heb ik deelgenomen aan de ‘Privacy & Data Protection Officers Summit Europe’ te Parijs. Het aantal deelnemers was beperkt, maar dat bood tegelijkertijd de mogelijkheid om de sprekers nader te bevragen. De sprekers waren allemaal privacy professionals, werkzaam bij nationale autoriteiten persoonsgegevens, multinationals en legal-consultants. Zeker ook gezien het niveau van deze sprekers, heeft dit tot een aantal interessante discussies geleid. Hieronder volgen de belangrijkste take-aways van deze twee dagen:
(meer…)

Lees verder Privacy & Data Protection Officers Summit Europe

De betrokkene als pseudo-eigenaar van zijn persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de beschermingsomvang van persoonsgegevens door de General Data Protection Regulation (GDPR) bepaald. Dit wordt een behoorlijke omslag die ervoor zorgt dat de rechten van de betrokkene (consument, burger,etc.) centraler komen te staan. Waarom heeft de wetgever (zowel nationaal als op Europees niveau) voor deze omslag gekozen?

(meer…)

Lees verder De betrokkene als pseudo-eigenaar van zijn persoonsgegevens?

Inbedden privacybeleid in dagelijkse bedrijfsvoering

In deze vijfde van dertien blogs uit de serie over de GDPR gaan we het hebben over het ‘inbedden van privacybeleid’, over het voor het eerst breed in de organisatie implementeren van acht door de GDPR verplicht gestelde en op de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene gerichte maatregelen.

(meer…)

Lees verder Inbedden privacybeleid in dagelijkse bedrijfsvoering

Organiseren van trainingen Ex art 39 lid 1(a)

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog

In artikel 39 lid 1 GDPR staan vijf taken opgesomd waaraan de Functionaris voor Gegevensbescherming invulling moet geven. In lid 2 wordt duidelijk gemaakt dat dit niet een ‘checklist aangelegenheid’ is, maar dat er bij de uitvoering van die taken echt gewikt en gewogen moet worden. 

(meer…)

Lees verder Organiseren van trainingen Ex art 39 lid 1(a)

Onderhouden Register Verwerkingen ex art 30 GDPR

Een van de belangrijke wijzigingen in de GDPR ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is art 30. Hierin wordt de verwerkingsverantwoordelijke onder sommige omstandigheden verplicht een ‘eigen’ register van de verwerkingsactiviteiten te onderhouden. Ook moeten de door hem ingeschakelde verwerker(s) (en vertegenwoordigers van die verwerker(s)) een ‘eigen’ register bijhouden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die hij voor zijn verwerkingsverantwoordelijke(n) verricht. Kort gezegd: de meldplicht uit de Wbp is vervangen door een ‘eigen’ registratieplicht.

(meer…)

Lees verder Onderhouden Register Verwerkingen ex art 30 GDPR