Gedreven door economische expansie heeft de digitalisering van informatiestromen de afgelopen twee decennia een enorme vlucht genomen. (Her)gebruik van persoonsgegevens voor ‘nieuwe’ doelen is eerder regel dan uitzondering.

Naast economische voordelen heeft deze digitalisering ook een “Darkside”. Ze tast het fundamentele recht van Privacy van burgers aan en daarmee het vertrouwen dat noodzakelijk is voor een goed functionerende markt-economie.

Het is met name deze latente vertrouwensbreuk tussen de marktpartijen die de Europese wetgever heeft  doen besluiten haar privacy-spelregels aan te scherpen. I.e. de rechten van de burger uit te breiden en met name bedrijven en overheden te dwingen om privacy accountable te zijn en daarmee het tanende vertrouwen herstellend.